Dokumentumok

  Rendeletek

NévMéretMegnyitás
NévMéretMegnyitás
13/2015. (VII. 12.) rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartása szabályainak meghatározásáról29.1 KiB251
27/2015. (XII.14.) rendelet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének sz30.7 KiB229
12/2015. (VII. 12.) rendelet az ebrendezészeti hozzájárulás mértékének, kiszabása feltételeinek, kedvezmények, mentességek köré31.3 KiB272
11/2015. (VII. 12.) rendelet a helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól szóló rendelet megalkotásá33.4 KiB247
10/2015. (VII. 12.) rendelet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről41.5 KiB255
7/2016. (IV. 15.) rendelet az üzletek és vendéglátóegységek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 7/2014. (VI. 12.) önkormá42.1 KiB186
24/2015. (XI. 5.) rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szzabályzatáról szóló 8/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet54.0 KiB254
26/2015. (XI. 30.) rendelet a helyi adókról54.4 KiB338
23/2015. (XI. 10.) rendelet a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megáll55.5 KiB252
19/2015. (X. 13.) rendelet a hivatali helyiségen kívüli és ahivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szab61.6 KiB253
6/2016. (IV. 15.) rendelet a közterület használat rendjéről szóló 1/2015. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról64.4 KiB238
5/2016. (IV. 15.) rendelet a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes szem75.8 KiB191
4/2016. (III. 8. ) rendelet az Önkrományzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet94.8 KiB211
20/2015. (X. 6.) rendelet a köztisztaságrül szóló 12/2013. (XI. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról97.5 KiB264
4/2014. (V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról161.7 KiB331
22/2015. (XI. 10.) rendelet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól173.4 KiB266
20/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól184.5 KiB349
3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról185.7 KiB302
17/2015. (X. 13.) rendelet az Önkormányzat 2015. évo költségvetéséről szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról223.3 KiB297
19/2013(XII.20) ör a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2012(III.29) ör módosításáról és a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2003.(VIII.01.) ör hatályon kívül helyezéséről223.4 KiB338
25/2015. (XII. 14.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításá238.4 KiB225
7/2015. (V.13.) rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról245.2 KiB277
14/2015. (VII. 12.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítá258.4 KiB269
3/2016. (III. 8.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról260.4 KiB201
8/2015. (V.13.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával összefüggő felügyeleti díjról279.1 KiB233
21/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló 10/2013.(VII.31.) ör módosításáról308.5 KiB331
8/2014. (VII.11.) önkormányzati rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2002.(IX.20.) ör módósításáról312.5 KiB280
9/2015. (V.13.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről szóló 1/2015. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról329.7 KiB311
2/2016. (II. 18.) rendelet a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról347.9 KiB189
21/2015. (XI. 10.) rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról434.0 KiB250
16/2015. (X. 13.) rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról443.4 KiB269
18/2015. (X. 13.) rendelet a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről, a közterületek fellobogózásáról489.5 KiB312
1/2016. (II-18.) rendelet az 2016. évi költségvetéséről523.8 KiB209
15/2015. (VII. 12.) Tabajd Község Településrendezési Eszközei Helyi Építési Szabályzat779.2 KiB433
5/2014. (V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról802.6 KiB289
7/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelete az üzletek és vendéglátóegységek éjszakai nyitva tartásának rendjéről1.1 MiB319
6/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 15/2013.(XII.4.) ör módosításáról1.3 MiB262
8/2016. (V. 26.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról1.4 MiB199
14/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól1.5 MiB567
15/2014. (XII.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(IV.29.) ör módosításáról1.6 MiB347
5/2015. (V.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szoló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról1.8 MiB261
10/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról1.9 MiB543
13/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete az az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.17.) ör módosításáról2.2 MiB235
11/2014. (X.9.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről2.4 MiB285
12/2014. (X.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.17.) ör módosításáról2.4 MiB263
9/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.17.) ör módosításáról2.5 MiB336
1/2015. (II.9.) önkormányzati rendelet 1/2015. (II.09.) önkormányzati rendelet a közterület használat rendjéről2.7 MiB242
3/2015. (III.5.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról3.0 MiB224
2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról5.3 MiB289
2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetésről5.8 MiB288
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról6.5 MiB239
6/2015. (V.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról11.2 MiB237
1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről16.3 MiB285

NévMéretMegnyitás
NévMéretMegnyitás
Icon of Adó Adó
Kérelem adóigazolás kiadására23.5 KiB191
Kérelem adó-, és értékbizonyítvány készítéséhez24.5 KiB181
Túlfizetés rendezése36.0 KiB201
Helyi Iparűzési Adó Bevallás - H Lap36.0 KiB205
Helyi Iparűzési Adóelőleg Kiegészítés Feltöltés38.0 KiB218
Helyi Iparűzési Adó Bevallás - G Lap39.0 KiB208
Helyi Iparűzési Adó Bevallás - Ideiglenes Bevallás40.0 KiB176
2016 magánszemélyek kommunális adója98.0 KiB173
Adatlap Fizetési könnyítésre156.8 KiB208
Bejelentkezés-Változás -Bejelntés161.2 KiB199
Helyi Iparűzési Adó Bevallás - Főlap168.0 KiB285
Icon of Előterjesztések Előterjesztések
2016. 02. 05. - Testületi ülés előterjesztés0.0 B407
2016. 02. 29. - Testületi ülés előterjesztés0.0 B392
2016. 04. 08. - Testületi ülés előterjesztés0.0 B368
2016. 05. 26. - Testületi ülés előterjesztés0.0 B329
2016. 06. 30. - Testületi ülés előterjesztés0.0 B309
Icon of Határozatok Határozatok
Határozat kivonat 104/2016 (V. 26.)37.7 KiB154
163/2013. (XI.29.) számú határozata41.6 KiB267
164/2013. (XI.29.) számú határozata44.1 KiB286
PRRS Határozat66.8 KiB267
Határozat kivonat 105-107/2016 (VI. 7.)89.3 KiB159
13-14/2014. (III.05.) számú határozatai94.8 KiB329
YFP-009 gépjármű ügye95.7 KiB376
AOD-791 gépjármű ügye97.2 KiB231
160-163/2015. (XI. 30.) Határozat kivonatai108.0 KiB217
126-129/2015 (X. 9.) Határozat kivonatai111.0 KiB209
PRRS Minősítés - Tabajd181.9 KiB258
9-12/2014. (II.14.) számú határozatai193.4 KiB359
Határozat kivonat 70-75/2016 (V. 18.)195.8 KiB175
101-107/2015 (VIII. 14.) számú határozatai207.4 KiB236
34-36/2014 (IV.23) számú határozatai260.1 KiB306
Határozat kivonat 191-200/2015 (XII. 18.)313.5 KiB207
71-76/2015 (VI. 26.) számú határozatai318.4 KiB260
147-159/2015 (XI. 05.) Határozat kivonatai334.8 KiB221
173-180/2013. (XII.18.) számú határozata354.5 KiB336
134 -146/2015 (X. 30.) Határozat kivonatai377.7 KiB294
165-170/2013. (XII.09.) számú határozata428.1 KiB291
Határozat kivonat 50-65/2016 (IV. 8.)455.3 KiB177
108-125/2015 (IX. 29.) Határozat kivonatai530.0 KiB203
1-8/2014. (II.5.) számú határozatai591.5 KiB328
81-100/2015 (VII. 30.) számú határozatai592.7 KiB225
Határozat kivonat 28-47/2016 (II. 29.)692.2 KiB216
139-141/2014 (XII.16) számú határozatai727.4 KiB275
164-186/2015 (XI. 30.) Határozat kivonatai733.2 KiB198
Határozat kivonat 80-103/2016 (V. 26.)736.2 KiB177
15-33/2014 (III.27) számú határozatai844.8 KiB287
Határozat kivonat 1-27/2016 (II. 5.)922.7 KiB223
37-40/2014 (IV.30) számú határozatai1.0 MiB285
111-113/2014 (XI.19) számú határozatai1.5 MiB316
32-38/2015 (III.25) számú határozatai1.5 MiB273
83-88/2014 (IX.12) számú határozatai1.8 MiB284
59-68/2014 (VII.9) számú határozatai2.7 MiB307
99-110/2014 (X.20) számú határozatai2.8 MiB294
38-51/2015 (IV.30) számú határozatai3.1 MiB268
20-31/2015 (II.27) számú határozatai3.4 MiB239
142-153/2014 (XII.16) számú határozatai3.5 MiB277
71-82/2014 (VIII.13) számú határozatai3.6 MiB311
1-19/2015 (I.29) számú határozatai4.0 MiB449
41-54/2014 (V.28) számú határozatai4.2 MiB299
52-70/2015 (VI. 4) számú határozatai6.0 MiB228
88-98/2014 (X.1) számú határozatai6.3 MiB230
114-138/2014 (XI.26) számú határozatai6.6 MiB240
Icon of Hirdetmények Hirdetmények
Bírósági ülnök hírdetmény 16.1 KiB204
Vagyonvédelem tájékoztatás lakóövezetben24.3 KiB229
Vagyonvédelem az üdülőövezetekben és a hétvégi házak környékén. 25.5 KiB210
Igazgatási szünet32.0 KiB248
Hirdetmény szociális tűzifa támogatás 2015. 32.3 KiB221
Pályázati Hirdetmény Kossuth u 115.66.7 KiB278
Pályázati Hirdetmény Petőfi u 2.66.8 KiB278
Pályázati Hirdetmény Kossuth u. 3-2.66.9 KiB265
Pályázati Hirdetmény Petőfi u. 59.66.9 KiB296
Általános tájékoztató71.4 KiB240
Kalucza Norbert Végzes75.6 KiB233
RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ az ittas járművezetésről87.1 KiB260
Pályázati hirdetmény Kossuth u. 3. lakásbérlet176.1 KiB225
Pályázati felhívás 0221-33 hrsz (Tabajd)204.5 KiB220
Pályázati felhívás 0221-32 hrsz (Tabajd)205.3 KiB232
Pályázati felhívás 0221-34 hrsz 2015.12.01206.1 KiB199
Pályázati felhívás 0221-33 hrsz 2015.12.01206.1 KiB183
Pályázati felhívás 0221-34 hrsz (Tabajd)207.2 KiB183
Pályázati felhívás 0221-32 hrsz 2015.12.01208.9 KiB188
Pályázati felhívás 012-1 hrsz (Tabajd)220.8 KiB194
Ügysegéd Felcsút227.2 KiB202
Bírósági ülnök választás246.4 KiB265
Pályázati felhívás 027-1 hrsz (Tabajd)253.2 KiB212
Fejér megye településeinek beiskolázási körzetei260.4 KiB221
Pályázati felhívás 015-4 hrsz (Tabajd)264.3 KiB186
Levél - Az iskolák felvételi körzetének meghatározására és közzétételére275.5 KiB242
A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat működési körzetei295.3 KiB281
Határozat a képviselő-testület számának megállapításáról - Tabajd442.0 KiB363
Önkormányzati választások 2014 – Szükséges ajánlások számának megállapítása504.4 KiB296
A számozott felvételi körzetek részletes leírása1.2 MiB233
Icon of Jegyzőkönyvek Jegyzőkönyvek
Jelenléti ív (2014.04.23)36.3 KiB250
Jelenléti ív (2014.04.30)37.0 KiB237
Jelenléti ív (2014.03.05)38.7 KiB276
Jelenléti ív (2014.02.14)40.2 KiB295
Jelenléti ív (2015.02.27)177.5 KiB363
Jegyzőkönyv (2015.10.9.)189.0 KiB219
Jegyzőkönyv (2014.03.05)198.2 KiB363
Jelenléti ív (2015.01.29)208.1 KiB265
Jelenléti ív (2014.11.19)240.6 KiB260
Jelenléti ív (2014.07.09)248.5 KiB254
Jelenléti ív (2014.09.12)253.0 KiB236
Jelenléti ív (2014.05.28)256.4 KiB284
Jelenléti ív (2014.12.16) - közmeghallgatás257.3 KiB265
Jelenléti ív (2014.12.16) 258.2 KiB248
Jegyzőkönyv (2016.05.18)279.8 KiB178
Jelenléti ív (2014.10.20)282.1 KiB237
Jelenléti ív (2015.03.25)283.5 KiB226
Jelenléti ív (2014.10.01)284.6 KiB234
Jelenléti ív (2014.11.26)296.9 KiB270
Jegyzőkönyv - Közmeghallgatás (2013.11.29)319.9 KiB392
Jegyzőkönyv (2014.04.23)345.0 KiB296
Jegyzőkönyv (2014.02.14)346.4 KiB339
Jegyzőkönyv (2015.11.30) - Közmeghallgatás368.7 KiB182
Jegyzőkönyv (2014.04.30)371.3 KiB253
Jegyzőkönyv (2015.12.18)418.3 KiB184
Jegyzőkönyv (2015.11.05.)419.9 KiB188
Jegyzőkönyv (2015. 08. 14.)458.3 KiB246
Jegyzőkönyv (2013.11.29)463.5 KiB331
Jegyzőkönyv (2013.12.09)599.5 KiB407
Jegyzőkönyv (2014.01.23.)746.0 KiB411
Jegyzőkönyv (2016.06.30)759.8 KiB170
Jegyzőkönyv (2015.10.30)770.0 KiB188
Jegyzőkönyv (2016.04.08)925.0 KiB187
Jegyzőkönyv (2015.09.29)1.2 MiB241
Jegyzőkönyv (2014.03.27)1.2 MiB311
Jegyzőkönyv (2016.02.29)1.2 MiB166
Jegyzőkönyv (2015.11.30)1.2 MiB201
Jegyzőkönyv (2015.07. 30.)1.3 MiB240
Jegyzőkönyv (2016.05.26)1.4 MiB152
Jegyzőkönyv (2014.12.16) - közmeghallgatás1.5 MiB268
Jegyzőkönyv (2016.02.05)1.6 MiB178
Jegyzőkönyv (2015.07.21)1.9 MiB218
Jegyzőkönyv (2014.11.19)2.3 MiB244
Jegyzőkönyv (2014.02.05.)2.9 MiB381
Jegyzőkönyv (2015.03.25)4.3 MiB221
Jegyzőkönyv (2014.09.12)4.4 MiB258
Jegyzőkönyv (2014.12.16)4.6 MiB266
Jegyzőkönyv (2015.06.26)5.4 MiB206
Jegyzőkönyv (2014.08.13)5.6 MiB254
Jegyzőkönyv (2014.10.20)6.0 MiB266
Jegyzőkönyv (2014.05.28)7.1 MiB313
Jegyzőkönyv (2015.04.30)7.3 MiB235
Jegyzőkönyv (2015.01.29)8.4 MiB267
Jegyzőkönyv (2014.10.01)9.5 MiB224
Jegyzőkönyv (2014.11.26)10.1 MiB253
Jegyzőkönyv (2014.07.09)10.4 MiB289
Jegyzőkönyv (2015.06.04)10.7 MiB193
Jegyzőkönyv (2015.02.27)17.1 MiB458
Icon of Közbeszerzés Közbeszerzés
Közbeszerzési terv 201417.1 KiB357
Tabajd 2016. évi közbeszerzési terve29.3 KiB208
Icon of Nyilvántartás Nyilvántartás
Nyilvántartás a telephelyekről 2016.07.1221.9 KiB178
Nyilvántartás A Bejelentéshez Kötött Kereskedelmi Tevékenységekről 201672.7 KiB210
Nyilvántartás bevásárlóközpontokról1.3 MiB283
Nyilvántartás vásárról, piacról és annak fenntartásáról1.3 MiB268
Nyilvántartás a szálláshely üzemeltetési engedéllyel rendelkezőkről1.3 MiB395
Nyilvántartás rendkívüli nyitvatartási idő bejelentésről 2015.1.3 MiB287
Helyi termelői piac nyilvántartás1.3 MiB402
Nyilvántartás a szolgáltatókról melyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatása jogerősen megtiltott1.3 MiB296
Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 2015.1.3 MiB382
Icon of Nyomtatványok Nyomtatványok
Alkalmi Munka Nyilatkozat20.0 KiB775
Vadkarbejelentes22.5 KiB601
Kérelem Házasságkötési Támogatásra_2014.24.5 KiB398
Kozterulet-hasznalati Kerelem26.0 KiB241
Kérelem Születési Támogatásra 2014.29.0 KiB438
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről 2013 kitöltött29.9 KiB310
Talajterhelesidjrendelet1-amellekletvallalkozo33.5 KiB426
Talajterhelesidjrendelet1-amelleklet34.0 KiB270
Bevallas A Vallalkozok Kommunalis Adojarol48.5 KiB237
Kérelem Működési Engedély B-lap_201449.0 KiB378
Kérelem Nyomtatvány Közgyógy Igazolványra (2014)50.2 KiB393
Kérelem Önkormányzati Segélyhez Tabajd (2014)52.0 KiB396
BEVALLAS Vallalkozok Kommunalis Adobevallas 200955.5 KiB246
Ápolási Díj Kérelem Nyomtatvány 2013 11 15-től56.8 KiB352
Szocpol Igenylo Lap67.5 KiB260
Lakásfenntartási Támogatás Kérelem + Vagyonnyil Nyomtatvány 2013 November 15-től78.0 KiB0
Kérelem Nyomtatvány Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményhez (2014)78.9 KiB377
Birtokvédelmi Kérelem-minta Tabajd 201479.0 KiB403
Birtokvédelem - Tájékoztató Nyomtatványhoz113.6 KiB399
Kérelem Nyomtatvány Aktív Korú Ell Igényléséhez + Vagyonnyil 2014 03 15-től115.0 KiB0
Bejelentés a Bejelentés Köteles Tevékenység Folytatásához A Lap 2014170.0 KiB377
Partnerségi Szabályzat235.7 KiB391
Icon of Pályázatok Pályázatok
Pályázati felhívás titkársági ügyintéző- jegyzőkönyvvezető munkakör betöltésére (2015.02.20.)55.2 KiB165
Pályázati felhívás - védőnői munkakör59.7 KiB395
Pályázat - Tabajd 02/17 és 354/4 hrsz.-ú ingatlanok haszonbérbe adása1.7 MiB555
Icon of Rendeletek Rendeletek
13/2015. (VII. 12.) rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartása szabályainak meghatározásáról29.1 KiB251
27/2015. (XII.14.) rendelet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének sz30.7 KiB229
12/2015. (VII. 12.) rendelet az ebrendezészeti hozzájárulás mértékének, kiszabása feltételeinek, kedvezmények, mentességek köré31.3 KiB272
11/2015. (VII. 12.) rendelet a helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól szóló rendelet megalkotásá33.4 KiB247
10/2015. (VII. 12.) rendelet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről41.5 KiB255
7/2016. (IV. 15.) rendelet az üzletek és vendéglátóegységek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 7/2014. (VI. 12.) önkormá42.1 KiB186
24/2015. (XI. 5.) rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szzabályzatáról szóló 8/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet54.0 KiB254
26/2015. (XI. 30.) rendelet a helyi adókról54.4 KiB338
23/2015. (XI. 10.) rendelet a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megáll55.5 KiB252
19/2015. (X. 13.) rendelet a hivatali helyiségen kívüli és ahivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szab61.6 KiB253
6/2016. (IV. 15.) rendelet a közterület használat rendjéről szóló 1/2015. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról64.4 KiB238
5/2016. (IV. 15.) rendelet a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes szem75.8 KiB191
4/2016. (III. 8. ) rendelet az Önkrományzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet94.8 KiB211
20/2015. (X. 6.) rendelet a köztisztaságrül szóló 12/2013. (XI. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról97.5 KiB264
4/2014. (V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról161.7 KiB331
22/2015. (XI. 10.) rendelet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól173.4 KiB266
20/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól184.5 KiB349
3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról185.7 KiB302
17/2015. (X. 13.) rendelet az Önkormányzat 2015. évo költségvetéséről szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról223.3 KiB297
19/2013(XII.20) ör a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2012(III.29) ör módosításáról és a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2003.(VIII.01.) ör hatályon kívül helyezéséről223.4 KiB338
25/2015. (XII. 14.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításá238.4 KiB225
7/2015. (V.13.) rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról245.2 KiB277
14/2015. (VII. 12.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítá258.4 KiB269
3/2016. (III. 8.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról260.4 KiB201
8/2015. (V.13.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával összefüggő felügyeleti díjról279.1 KiB233
21/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló 10/2013.(VII.31.) ör módosításáról308.5 KiB331
8/2014. (VII.11.) önkormányzati rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2002.(IX.20.) ör módósításáról312.5 KiB280
9/2015. (V.13.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről szóló 1/2015. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról329.7 KiB311
2/2016. (II. 18.) rendelet a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról347.9 KiB189
21/2015. (XI. 10.) rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról434.0 KiB250
16/2015. (X. 13.) rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról443.4 KiB269
18/2015. (X. 13.) rendelet a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről, a közterületek fellobogózásáról489.5 KiB312
1/2016. (II-18.) rendelet az 2016. évi költségvetéséről523.8 KiB209
15/2015. (VII. 12.) Tabajd Község Településrendezési Eszközei Helyi Építési Szabályzat779.2 KiB433
5/2014. (V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról802.6 KiB289
7/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelete az üzletek és vendéglátóegységek éjszakai nyitva tartásának rendjéről1.1 MiB319
6/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 15/2013.(XII.4.) ör módosításáról1.3 MiB262
8/2016. (V. 26.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról1.4 MiB199
14/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól1.5 MiB567
15/2014. (XII.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(IV.29.) ör módosításáról1.6 MiB347
5/2015. (V.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szoló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról1.8 MiB261
10/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról1.9 MiB543
13/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete az az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.17.) ör módosításáról2.2 MiB235
11/2014. (X.9.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről2.4 MiB285
12/2014. (X.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.17.) ör módosításáról2.4 MiB263
9/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.17.) ör módosításáról2.5 MiB336
1/2015. (II.9.) önkormányzati rendelet 1/2015. (II.09.) önkormányzati rendelet a közterület használat rendjéről2.7 MiB242
3/2015. (III.5.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról3.0 MiB224
2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról5.3 MiB289
2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetésről5.8 MiB288
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról6.5 MiB239
6/2015. (V.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról11.2 MiB237
1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről16.3 MiB285
Icon of Településrendezés Településrendezés
Tabajd településrendezési eszközei0.0 B397
U-1 Mintakeresztszelvény109.5 KiB468
Határozat kivonat - Településrendezés317.5 KiB233
03e U-1 Ütemezés636.6 KiB209
03a Helyi építési szabályzat676.6 KiB462
(HÉSZ+Településszerkezeti terv) településrendezési eszközök 2015.szeptember 1-től hatályos779.2 KiB252
Partnerségi Egyeztetes Szabályai1.0 MiB285
03b Sz-1 1 Szabályozási Terv1.3 MiB178
03c Sz-1 2 Szabályozási Terv1.7 MiB194
02a Tabajd község településszerkezeti terve2.0 MiB554
03d Sz-2 Külterületi Szabályozási Terv2.5 MiB210
02b Külterületi átnézeti térkép2.7 MiB195
Icon of Tájékoztatók Tájékoztatók
Tájékoztató levél - Számlázás: Depónia-VHG199.1 KiB209