Dokumentumok

  Rendeletek

NévMéretMegnyitás
NévMéretMegnyitás
13/2015. (VII. 12.) rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartása szabályainak meghatározásáról29.1 KiB275
27/2015. (XII.14.) rendelet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének sz30.7 KiB253
12/2015. (VII. 12.) rendelet az ebrendezészeti hozzájárulás mértékének, kiszabása feltételeinek, kedvezmények, mentességek köré31.3 KiB293
11/2015. (VII. 12.) rendelet a helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól szóló rendelet megalkotásá33.4 KiB264
10/2015. (VII. 12.) rendelet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről41.5 KiB271
7/2016. (IV. 15.) rendelet az üzletek és vendéglátóegységek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 7/2014. (VI. 12.) önkormá42.1 KiB209
24/2015. (XI. 5.) rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szzabályzatáról szóló 8/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet54.0 KiB279
26/2015. (XI. 30.) rendelet a helyi adókról54.4 KiB359
23/2015. (XI. 10.) rendelet a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megáll55.5 KiB271
19/2015. (X. 13.) rendelet a hivatali helyiségen kívüli és ahivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szab61.6 KiB276
6/2016. (IV. 15.) rendelet a közterület használat rendjéről szóló 1/2015. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról64.4 KiB277
5/2016. (IV. 15.) rendelet a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes szem75.8 KiB215
4/2016. (III. 8. ) rendelet az Önkrományzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet94.8 KiB235
20/2015. (X. 6.) rendelet a köztisztaságrül szóló 12/2013. (XI. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról97.5 KiB284
4/2014. (V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról161.7 KiB352
22/2015. (XI. 10.) rendelet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól173.4 KiB291
20/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól184.5 KiB369
3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról185.7 KiB317
17/2015. (X. 13.) rendelet az Önkormányzat 2015. évo költségvetéséről szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról223.3 KiB318
19/2013(XII.20) ör a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2012(III.29) ör módosításáról és a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2003.(VIII.01.) ör hatályon kívül helyezéséről223.4 KiB360
25/2015. (XII. 14.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításá238.4 KiB243
7/2015. (V.13.) rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról245.2 KiB297
14/2015. (VII. 12.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítá258.4 KiB288
3/2016. (III. 8.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról260.4 KiB222
8/2015. (V.13.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával összefüggő felügyeleti díjról279.1 KiB253
21/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló 10/2013.(VII.31.) ör módosításáról308.5 KiB346
8/2014. (VII.11.) önkormányzati rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2002.(IX.20.) ör módósításáról312.5 KiB301
9/2015. (V.13.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről szóló 1/2015. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról329.7 KiB331
2/2016. (II. 18.) rendelet a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról347.9 KiB213
21/2015. (XI. 10.) rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról434.0 KiB273
16/2015. (X. 13.) rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról443.4 KiB291
18/2015. (X. 13.) rendelet a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről, a közterületek fellobogózásáról489.5 KiB334
1/2016. (II-18.) rendelet az 2016. évi költségvetéséről523.8 KiB233
15/2015. (VII. 12.) Tabajd Község Településrendezési Eszközei Helyi Építési Szabályzat779.2 KiB474
5/2014. (V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról802.6 KiB307
7/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelete az üzletek és vendéglátóegységek éjszakai nyitva tartásának rendjéről1.1 MiB336
6/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 15/2013.(XII.4.) ör módosításáról1.3 MiB280
8/2016. (V. 26.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról1.4 MiB223
14/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól1.5 MiB590
15/2014. (XII.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(IV.29.) ör módosításáról1.6 MiB374
5/2015. (V.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szoló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról1.8 MiB281
10/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról1.9 MiB589
13/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete az az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.17.) ör módosításáról2.2 MiB257
11/2014. (X.9.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről2.4 MiB303
12/2014. (X.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.17.) ör módosításáról2.4 MiB283
9/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.17.) ör módosításáról2.5 MiB355
1/2015. (II.9.) önkormányzati rendelet 1/2015. (II.09.) önkormányzati rendelet a közterület használat rendjéről2.7 MiB262
3/2015. (III.5.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról3.0 MiB241
2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról5.3 MiB310
2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetésről5.8 MiB309
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról6.5 MiB260
6/2015. (V.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról11.2 MiB259
1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről16.3 MiB302

NévMéretMegnyitás
NévMéretMegnyitás
Icon of Adó Adó
Kérelem adóigazolás kiadására23.5 KiB216
Kérelem adó-, és értékbizonyítvány készítéséhez24.5 KiB206
Túlfizetés rendezése36.0 KiB224
Helyi Iparűzési Adó Bevallás - H Lap36.0 KiB227
Helyi Iparűzési Adóelőleg Kiegészítés Feltöltés38.0 KiB244
Helyi Iparűzési Adó Bevallás - G Lap39.0 KiB230
Helyi Iparűzési Adó Bevallás - Ideiglenes Bevallás40.0 KiB197
2016 magánszemélyek kommunális adója98.0 KiB195
Adatlap Fizetési könnyítésre156.8 KiB227
Bejelentkezés-Változás -Bejelntés161.2 KiB221
Helyi Iparűzési Adó Bevallás - Főlap168.0 KiB313
Icon of Előterjesztések Előterjesztések
2016. 02. 05. - Testületi ülés előterjesztés0.0 B451
2016. 02. 29. - Testületi ülés előterjesztés0.0 B436
2016. 04. 08. - Testületi ülés előterjesztés0.0 B410
2016. 05. 26. - Testületi ülés előterjesztés0.0 B371
2016. 06. 30. - Testületi ülés előterjesztés0.0 B349
Icon of Határozatok Határozatok
Határozat kivonat 104/2016 (V. 26.)37.7 KiB174
163/2013. (XI.29.) számú határozata41.6 KiB289
164/2013. (XI.29.) számú határozata44.1 KiB309
PRRS Határozat66.8 KiB289
Határozat kivonat 105-107/2016 (VI. 7.)89.3 KiB180
13-14/2014. (III.05.) számú határozatai94.8 KiB348
YFP-009 gépjármű ügye95.7 KiB407
AOD-791 gépjármű ügye97.2 KiB272
160-163/2015. (XI. 30.) Határozat kivonatai108.0 KiB234
126-129/2015 (X. 9.) Határozat kivonatai111.0 KiB226
PRRS Minősítés - Tabajd181.9 KiB279
9-12/2014. (II.14.) számú határozatai193.4 KiB381
Határozat kivonat 70-75/2016 (V. 18.)195.8 KiB196
101-107/2015 (VIII. 14.) számú határozatai207.4 KiB258
34-36/2014 (IV.23) számú határozatai260.1 KiB325
Határozat kivonat 191-200/2015 (XII. 18.)313.5 KiB230
71-76/2015 (VI. 26.) számú határozatai318.4 KiB284
147-159/2015 (XI. 05.) Határozat kivonatai334.8 KiB239
173-180/2013. (XII.18.) számú határozata354.5 KiB354
134 -146/2015 (X. 30.) Határozat kivonatai377.7 KiB317
165-170/2013. (XII.09.) számú határozata428.1 KiB312
Határozat kivonat 50-65/2016 (IV. 8.)455.3 KiB196
108-125/2015 (IX. 29.) Határozat kivonatai530.0 KiB220
1-8/2014. (II.5.) számú határozatai591.5 KiB349
81-100/2015 (VII. 30.) számú határozatai592.7 KiB246
Határozat kivonat 28-47/2016 (II. 29.)692.2 KiB237
139-141/2014 (XII.16) számú határozatai727.4 KiB294
164-186/2015 (XI. 30.) Határozat kivonatai733.2 KiB216
Határozat kivonat 80-103/2016 (V. 26.)736.2 KiB197
15-33/2014 (III.27) számú határozatai844.8 KiB303
Határozat kivonat 1-27/2016 (II. 5.)922.7 KiB246
37-40/2014 (IV.30) számú határozatai1.0 MiB304
111-113/2014 (XI.19) számú határozatai1.5 MiB333
32-38/2015 (III.25) számú határozatai1.5 MiB293
83-88/2014 (IX.12) számú határozatai1.8 MiB303
59-68/2014 (VII.9) számú határozatai2.7 MiB328
99-110/2014 (X.20) számú határozatai2.8 MiB316
38-51/2015 (IV.30) számú határozatai3.1 MiB288
20-31/2015 (II.27) számú határozatai3.4 MiB259
142-153/2014 (XII.16) számú határozatai3.5 MiB296
71-82/2014 (VIII.13) számú határozatai3.6 MiB328
1-19/2015 (I.29) számú határozatai4.0 MiB482
41-54/2014 (V.28) számú határozatai4.2 MiB321
52-70/2015 (VI. 4) számú határozatai6.0 MiB248
88-98/2014 (X.1) számú határozatai6.3 MiB251
114-138/2014 (XI.26) számú határozatai6.6 MiB262
Icon of Hirdetmények Hirdetmények
Bírósági ülnök hírdetmény 16.1 KiB260
Vagyonvédelem tájékoztatás lakóövezetben24.3 KiB254
Vagyonvédelem az üdülőövezetekben és a hétvégi házak környékén. 25.5 KiB236
Igazgatási szünet32.0 KiB278
Hirdetmény szociális tűzifa támogatás 2015. 32.3 KiB241
Pályázati Hirdetmény Kossuth u 115.66.7 KiB308
Pályázati Hirdetmény Petőfi u 2.66.8 KiB309
Pályázati Hirdetmény Kossuth u. 3-2.66.9 KiB294
Pályázati Hirdetmény Petőfi u. 59.66.9 KiB324
Általános tájékoztató71.4 KiB263
Kalucza Norbert Végzes75.6 KiB261
RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ az ittas járművezetésről87.1 KiB281
Pályázati hirdetmény Kossuth u. 3. lakásbérlet176.1 KiB244
Pályázati felhívás 0221-33 hrsz (Tabajd)204.5 KiB239
Pályázati felhívás 0221-32 hrsz (Tabajd)205.3 KiB250
Pályázati felhívás 0221-34 hrsz 2015.12.01206.1 KiB219
Pályázati felhívás 0221-33 hrsz 2015.12.01206.1 KiB201
Pályázati felhívás 0221-34 hrsz (Tabajd)207.2 KiB197
Pályázati felhívás 0221-32 hrsz 2015.12.01208.9 KiB207
Pályázati felhívás 012-1 hrsz (Tabajd)220.8 KiB212
Ügysegéd Felcsút227.2 KiB232
Bírósági ülnök választás246.4 KiB335
Pályázati felhívás 027-1 hrsz (Tabajd)253.2 KiB230
Fejér megye településeinek beiskolázási körzetei260.4 KiB241
Pályázati felhívás 015-4 hrsz (Tabajd)264.3 KiB206
Levél - Az iskolák felvételi körzetének meghatározására és közzétételére275.5 KiB265
A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat működési körzetei295.3 KiB301
Határozat a képviselő-testület számának megállapításáról - Tabajd442.0 KiB385
Önkormányzati választások 2014 – Szükséges ajánlások számának megállapítása504.4 KiB318
A számozott felvételi körzetek részletes leírása1.2 MiB253
Icon of Jegyzőkönyvek Jegyzőkönyvek
Jelenléti ív (2014.04.23)36.3 KiB273
Jelenléti ív (2014.04.30)37.0 KiB258
Jelenléti ív (2014.03.05)38.7 KiB296
Jelenléti ív (2014.02.14)40.2 KiB317
Jelenléti ív (2015.02.27)177.5 KiB410
Jegyzőkönyv (2015.10.9.)189.0 KiB239
Jegyzőkönyv (2014.03.05)198.2 KiB386
Jelenléti ív (2015.01.29)208.1 KiB286
Jelenléti ív (2014.11.19)240.6 KiB281
Jelenléti ív (2014.07.09)248.5 KiB273
Jelenléti ív (2014.09.12)253.0 KiB253
Jelenléti ív (2014.05.28)256.4 KiB303
Jelenléti ív (2014.12.16) - közmeghallgatás257.3 KiB286
Jelenléti ív (2014.12.16) 258.2 KiB269
Jegyzőkönyv (2016.05.18)279.8 KiB199
Jelenléti ív (2014.10.20)282.1 KiB255
Jelenléti ív (2015.03.25)283.5 KiB246
Jelenléti ív (2014.10.01)284.6 KiB254
Jelenléti ív (2014.11.26)296.9 KiB293
Jegyzőkönyv - Közmeghallgatás (2013.11.29)319.9 KiB408
Jegyzőkönyv (2014.04.23)345.0 KiB318
Jegyzőkönyv (2014.02.14)346.4 KiB361
Jegyzőkönyv (2015.11.30) - Közmeghallgatás368.7 KiB202
Jegyzőkönyv (2014.04.30)371.3 KiB271
Jegyzőkönyv (2015.12.18)418.3 KiB204
Jegyzőkönyv (2015.11.05.)419.9 KiB209
Jegyzőkönyv (2015. 08. 14.)458.3 KiB266
Jegyzőkönyv (2013.11.29)463.5 KiB351
Jegyzőkönyv (2013.12.09)599.5 KiB432
Jegyzőkönyv (2014.01.23.)746.0 KiB434
Jegyzőkönyv (2016.06.30)759.8 KiB190
Jegyzőkönyv (2015.10.30)770.0 KiB207
Jegyzőkönyv (2016.04.08)925.0 KiB210
Jegyzőkönyv (2015.09.29)1.2 MiB266
Jegyzőkönyv (2014.03.27)1.2 MiB331
Jegyzőkönyv (2016.02.29)1.2 MiB187
Jegyzőkönyv (2015.11.30)1.2 MiB219
Jegyzőkönyv (2015.07. 30.)1.3 MiB267
Jegyzőkönyv (2016.05.26)1.4 MiB171
Jegyzőkönyv (2014.12.16) - közmeghallgatás1.5 MiB285
Jegyzőkönyv (2016.02.05)1.6 MiB200
Jegyzőkönyv (2015.07.21)1.9 MiB233
Jegyzőkönyv (2014.11.19)2.3 MiB262
Jegyzőkönyv (2014.02.05.)2.9 MiB402
Jegyzőkönyv (2015.03.25)4.3 MiB239
Jegyzőkönyv (2014.09.12)4.4 MiB279
Jegyzőkönyv (2014.12.16)4.6 MiB290
Jegyzőkönyv (2015.06.26)5.4 MiB222
Jegyzőkönyv (2014.08.13)5.6 MiB269
Jegyzőkönyv (2014.10.20)6.0 MiB287
Jegyzőkönyv (2014.05.28)7.1 MiB332
Jegyzőkönyv (2015.04.30)7.3 MiB254
Jegyzőkönyv (2015.01.29)8.4 MiB288
Jegyzőkönyv (2014.10.01)9.5 MiB244
Jegyzőkönyv (2014.11.26)10.1 MiB290
Jegyzőkönyv (2014.07.09)10.4 MiB308
Jegyzőkönyv (2015.06.04)10.7 MiB213
Jegyzőkönyv (2015.02.27)17.1 MiB481
Icon of Közbeszerzés Közbeszerzés
Közbeszerzési terv 201417.1 KiB377
Tabajd 2016. évi közbeszerzési terve29.3 KiB230
Icon of Nyilvántartás Nyilvántartás
Nyilvántartás a telephelyekről 2016.07.1221.9 KiB206
Nyilvántartás A Bejelentéshez Kötött Kereskedelmi Tevékenységekről 201672.7 KiB235
Nyilvántartás bevásárlóközpontokról1.3 MiB315
Nyilvántartás vásárról, piacról és annak fenntartásáról1.3 MiB294
Nyilvántartás a szálláshely üzemeltetési engedéllyel rendelkezőkről1.3 MiB424
Nyilvántartás rendkívüli nyitvatartási idő bejelentésről 2015.1.3 MiB323
Helyi termelői piac nyilvántartás1.3 MiB466
Nyilvántartás a szolgáltatókról melyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatása jogerősen megtiltott1.3 MiB326
Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 2015.1.3 MiB425
Icon of Nyomtatványok Nyomtatványok
Alkalmi Munka Nyilatkozat20.0 KiB826
Vadkarbejelentes22.5 KiB707
Kérelem Házasságkötési Támogatásra_2014.24.5 KiB416
Kozterulet-hasznalati Kerelem26.0 KiB266
Kérelem Születési Támogatásra 2014.29.0 KiB513
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről 2013 kitöltött29.9 KiB331
Talajterhelesidjrendelet1-amellekletvallalkozo33.5 KiB494
Talajterhelesidjrendelet1-amelleklet34.0 KiB293
Bevallas A Vallalkozok Kommunalis Adojarol48.5 KiB256
Kérelem Működési Engedély B-lap_201449.0 KiB394
Kérelem Nyomtatvány Közgyógy Igazolványra (2014)50.2 KiB414
Kérelem Önkormányzati Segélyhez Tabajd (2014)52.0 KiB415
BEVALLAS Vallalkozok Kommunalis Adobevallas 200955.5 KiB269
Ápolási Díj Kérelem Nyomtatvány 2013 11 15-től56.8 KiB372
Szocpol Igenylo Lap67.5 KiB288
Lakásfenntartási Támogatás Kérelem + Vagyonnyil Nyomtatvány 2013 November 15-től78.0 KiB0
Kérelem Nyomtatvány Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményhez (2014)78.9 KiB394
Birtokvédelmi Kérelem-minta Tabajd 201479.0 KiB420
Birtokvédelem - Tájékoztató Nyomtatványhoz113.6 KiB417
Kérelem Nyomtatvány Aktív Korú Ell Igényléséhez + Vagyonnyil 2014 03 15-től115.0 KiB0
Bejelentés a Bejelentés Köteles Tevékenység Folytatásához A Lap 2014170.0 KiB394
Partnerségi Szabályzat235.7 KiB407
Icon of Pályázatok Pályázatok
Pályázati felhívás titkársági ügyintéző- jegyzőkönyvvezető munkakör betöltésére (2015.02.20.)55.2 KiB187
Pályázati felhívás - védőnői munkakör59.7 KiB423
Pályázat - Tabajd 02/17 és 354/4 hrsz.-ú ingatlanok haszonbérbe adása1.7 MiB653
Icon of Rendeletek Rendeletek
13/2015. (VII. 12.) rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartása szabályainak meghatározásáról29.1 KiB275
27/2015. (XII.14.) rendelet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének sz30.7 KiB253
12/2015. (VII. 12.) rendelet az ebrendezészeti hozzájárulás mértékének, kiszabása feltételeinek, kedvezmények, mentességek köré31.3 KiB293
11/2015. (VII. 12.) rendelet a helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól szóló rendelet megalkotásá33.4 KiB264
10/2015. (VII. 12.) rendelet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről41.5 KiB271
7/2016. (IV. 15.) rendelet az üzletek és vendéglátóegységek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 7/2014. (VI. 12.) önkormá42.1 KiB209
24/2015. (XI. 5.) rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szzabályzatáról szóló 8/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet54.0 KiB279
26/2015. (XI. 30.) rendelet a helyi adókról54.4 KiB359
23/2015. (XI. 10.) rendelet a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megáll55.5 KiB271
19/2015. (X. 13.) rendelet a hivatali helyiségen kívüli és ahivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szab61.6 KiB276
6/2016. (IV. 15.) rendelet a közterület használat rendjéről szóló 1/2015. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról64.4 KiB277
5/2016. (IV. 15.) rendelet a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes szem75.8 KiB215
4/2016. (III. 8. ) rendelet az Önkrományzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet94.8 KiB235
20/2015. (X. 6.) rendelet a köztisztaságrül szóló 12/2013. (XI. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról97.5 KiB284
4/2014. (V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról161.7 KiB352
22/2015. (XI. 10.) rendelet a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól173.4 KiB291
20/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól184.5 KiB369
3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról185.7 KiB317
17/2015. (X. 13.) rendelet az Önkormányzat 2015. évo költségvetéséről szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról223.3 KiB318
19/2013(XII.20) ör a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2012(III.29) ör módosításáról és a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2003.(VIII.01.) ör hatályon kívül helyezéséről223.4 KiB360
25/2015. (XII. 14.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításá238.4 KiB243
7/2015. (V.13.) rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról245.2 KiB297
14/2015. (VII. 12.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítá258.4 KiB288
3/2016. (III. 8.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról260.4 KiB222
8/2015. (V.13.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával összefüggő felügyeleti díjról279.1 KiB253
21/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés szabályairól szóló 10/2013.(VII.31.) ör módosításáról308.5 KiB346
8/2014. (VII.11.) önkormányzati rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2002.(IX.20.) ör módósításáról312.5 KiB301
9/2015. (V.13.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről szóló 1/2015. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról329.7 KiB331
2/2016. (II. 18.) rendelet a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról347.9 KiB213
21/2015. (XI. 10.) rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról434.0 KiB273
16/2015. (X. 13.) rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról443.4 KiB291
18/2015. (X. 13.) rendelet a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről, a közterületek fellobogózásáról489.5 KiB334
1/2016. (II-18.) rendelet az 2016. évi költségvetéséről523.8 KiB233
15/2015. (VII. 12.) Tabajd Község Településrendezési Eszközei Helyi Építési Szabályzat779.2 KiB474
5/2014. (V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013.évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról802.6 KiB307
7/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelete az üzletek és vendéglátóegységek éjszakai nyitva tartásának rendjéről1.1 MiB336
6/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 15/2013.(XII.4.) ör módosításáról1.3 MiB280
8/2016. (V. 26.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról1.4 MiB223
14/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól1.5 MiB590
15/2014. (XII.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(IV.29.) ör módosításáról1.6 MiB374
5/2015. (V.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szoló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról1.8 MiB281
10/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról1.9 MiB589
13/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete az az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.17.) ör módosításáról2.2 MiB257
11/2014. (X.9.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről2.4 MiB303
12/2014. (X.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.17.) ör módosításáról2.4 MiB283
9/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.17.) ör módosításáról2.5 MiB355
1/2015. (II.9.) önkormányzati rendelet 1/2015. (II.09.) önkormányzati rendelet a közterület használat rendjéről2.7 MiB262
3/2015. (III.5.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról3.0 MiB241
2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2012.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról5.3 MiB310
2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetésről5.8 MiB309
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról6.5 MiB260
6/2015. (V.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról11.2 MiB259
1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről16.3 MiB302
Icon of Településrendezés Településrendezés
Tabajd településrendezési eszközei0.0 B437
U-1 Mintakeresztszelvény109.5 KiB523
Határozat kivonat - Településrendezés317.5 KiB260
03e U-1 Ütemezés636.6 KiB235
03a Helyi építési szabályzat676.6 KiB497
(HÉSZ+Településszerkezeti terv) településrendezési eszközök 2015.szeptember 1-től hatályos779.2 KiB279
Partnerségi Egyeztetes Szabályai1.0 MiB320
03b Sz-1 1 Szabályozási Terv1.3 MiB206
03c Sz-1 2 Szabályozási Terv1.7 MiB222
02a Tabajd község településszerkezeti terve2.0 MiB635
03d Sz-2 Külterületi Szabályozási Terv2.5 MiB243
02b Külterületi átnézeti térkép2.7 MiB230
Icon of Tájékoztatók Tájékoztatók
Tájékoztató levél - Számlázás: Depónia-VHG199.1 KiB235