Adóügy

Adóügy

Bakonyiné Major Marianna adóügyi előadó

Cím:  Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltsége,
8088 Tabajd, Dózsa György u. 2.
Tel.: 22/594-316
Fax: 22/594-330
E-mail: ado@tabajd.hu

Ügyfélfogadás ideje:

Szerda   8.00-12.00, 13.00-16.00

Az adóügyi főelőadó a Képviselő-testület által bevezetett helyi adókkal ( magánszemélyek kommunális- és iparűzési adó) valamint a központi adónemmel (gépjárműadó) és a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat végzi (bevallások feldolgozása, határozatok készítése, félévi egyenlegértesítők megküldése, befizetések könyvelése).

  • Nyilvántartása alapján kérelemre adóigazolásokat, illetve adó-és értékbizonyítványt állít ki,
  • Továbbá gondoskodik az adó és egyéb adók módjára behajtandó köztartozások behajtásáról, végrehajtásáról,
  • Gyámügyek (kk. rendezetlen családi jogállásának rendezése, apai elismerő nyilatkozat készítése)

Illetékek:

(Átutalással, vagy postai úton készpénz átutalási megbízással)

Általános tételű eljárási illeték : 3.000,-Ft
Hatósági bizonyítvány: 3.000,-Ft

Anyakönyvi szolgáltatási díjak:
Újszülött gyermek anyakönyvezéséhez a házassági anyakönyvi kivonat: illetékmentes
Haláleset anyakönyvezéséhez, születési anyakönyvezéshez,  házassági anyakönyvi kivonat: illetékmentes
Illetékek: (Illetékbélyegben leróva)
Anyakönyvi kivonat: 2.000,- Ft
Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem: 3.000,- Ft
Névviselés megváltoztatása (házassági vagy válás utáni) iránti kérelem: 5.000,- Ft
Névváltozás (Belügyminisztériumi illetékességgel): 10.000,- Ft

Az Adóigazgatási Iroda által kezelt bankszámlák megnevezése és száma:

11736020-15727574-10500635        Magánszemélyek kommunális adója

11736020-15727574-10500642        Vállalkozók kommunális adója számla

11736020-15727574-10500659        Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla

11736020-15727574-10500666        Iparűzési adó beszedési számla

11736020-15727574-10500673        Bírság beszedési számla

11736020-15727574-10500680        Késedelmi pótlék számla

11736020-15727574-10500697        Talajterhelési díj beszedési számla

11736020-15727574-10500707        Idegen bevételek elszámolási számla

11736020-15727574-10500738        Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó számla

11736020-15727574-10500745        Egyéb bevételek elszámolási számla

11736020-15727574-10500752        Gépjárműadó beszedési számla

Fontos! Átutaláskor tüntessék fel az adózó nevét, adóazonosító jelét, vállalkozás esetén adószámát.

Felettes szerv:

Fejér Megyei Kormányhivatal

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Gépjárműadóval kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Adózók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az év közben értékesített gépjárművek tulajdonjog változását mind az eladónak, mind a vevőnek be kell jelentenie az Okmányirodánál. Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az eladó a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a szerződés megkötésének időpontját követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a vevőt kell az adó alanyának tekinteni.

Amennyiben sem az eladó, sem a vevő nem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, akkor az eladót kell továbbra is az adó alanyának tekinteni.

Kérjük Önöket, hogy ha a bejelentési kötelezettségüknek még nem tettek eleget, akkor ezt december 31-ig az Okmányirodában pótolják.