Igazgatás

Igazgatás

Ádámné Kovács Kriszta Igazgatási főelőadó, szociális ügyintéző

Cím: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltsége,
8088 Tabajd, Dózsa György u. 2.
Tel.: 22/594-330
E-mail: hivatal@tabajd.hu

Ügyfélfogadás ideje:

 • Szerda   8.00 – 16.00

Pénztár:

 • Szerda   10.00-12.00, 13.00-15.00

Az igazgatási főelőadó, szociális ügyintéző feladatai:

1. szociális ügyek:

 • méltányos ápolási díj,
 • aktív korúak ellátása: rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
 • lakásfenntartási támogatás,
 • méltányos közgyógyellátás,
 • Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
 • óvodáztatási támogatás,
 • átmeneti segély, temetési segély, házasságkötési támogatás, születési támogatás
 • köztemetés,

2. lakcímrendezés

3.népességnyilvántartás

4. közterület használati ügyek intézése,

5. pénztár forgalom bonyolítása

6. Telepengedélyezés

7. birtokvédelemi ügyekkel kapcsolatos feladatok

Illetékek:(Illetékbélyegben leróva)

Általános tételű eljárási illeték : 3.000,-Ft
Hatósági bizonyítvány: 3.000,-Ft

Működési engedély iránti kérelem: 10.000.-Ft, módosítás 3.000.-Ft
Telepengedély iránti kérelem: 3.000-Ft
Szociális- és gyámügyi eljárásilletékmentes

8. Kereskedelmi tevékenység bejelentése, működési engedélyek

9. Gyümölcsfa telepítési engedélyezés

10. Testületi ülés jegyzőkönyv vezetés

11. További feladatok:

 • általános tájékoztatás az ügymenetekről
 • kérelem nyomtatványok, ügyismertetők átadása,
 • a kérelmek kitöltésében való segítségnyújtás,
 • beadványok, kérelmek átvétele,
 • tájékoztatás más államigazgatási, közszolgálati szervek elérhetőségéről.

Felettes szerv:
Jegyzői hatáskörbe tartozó eljárás esetén:
Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

Polgármesteri hatáskörbe tartozó eljárás esetén:

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

8088 Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.