Pénzügy

Pénzügy

Fehér Lászlóné pénzügyi főelőadó

Cím: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltsége,
8088 Tabajd, Dózsa György u. 2.
Tel.: 22/594-317
Fax: 22/594-330
E-mail: penzugy@tabajd.hu

Ügyfélfogadás ideje:

  • Hétfő     8.00-12.00, 13.00-16.00
  • Szerda   8.00-12.00, 13.00-16.00
  • Péntek   8.00-12.00

Pénzügyi főelőadó feladata az Önkormányzat költségvetésével és pénzgazdálkodásával kapcsolatos döntés előkészítés és operatív végrehajtás. Az Önkormányzat pénzügyi folyamatainak koordinálása, számviteli és könyvviteli nyilvántartása. Vagyongazdálkodási feladatok végrehajtása, kötelezettségvállalások vezetése. Személyzeti és munkaügyi feladatok ellátása, hagyatéki ügyek intézése

Pénzügyi főelőadó feladatai:

a) Képviselő testületi- és bizottsági előterjesztések, rendelet-tervezetek készítése
– éves költségvetés
– költségvetés módosítása
– költségvetési koncepció készítése
– féléves -, éves költségvetési beszámolók előterjesztéseinek elkészítése

b) Vagyongazdálkodás
– vagyonkataszter jogszabálynak megfelelő felügyelete
– lakás és nem lakás céljára szolgáló bérleti szerződések analitikus nyilvántartása, számlázás, hátralékról értesítés kiadása

c) Pénzügyi és számviteli feladatok
– előirányzat nyilvántartás vezetése
– bank forgalom bonyolítása, könyvelése
– szerződések, szállítói és analitikus nyilvántartások vezetése
– számlázás

d) Ügyfelekkel folytatott ügyintézés
– helyi támogatások (non-profit szervezetek  támogatása), ehhez kapcsolódó pénzügyi ügyintézés (analitikus nyilvántartás vezetése a folyósított támogatásról)
– közterület használati megállapodásokkal kapcsolatos pénzügyi ügyintézés (analitikus nyilvántartás, számlázás, hátralékról az értesítések kiküldése)

e) Személyzeti és munkaügyi feladatok
– közcélú foglalkoztatással kapcsolatos feladatok

f) Pályázatkezelés

– közreműködés a pályázatok elkészítésénél, benyújtásánál,
– hiánypótlások,
– pénzügyi elszámolás, -koordináció
– támogatások lehívása,
– kötelező jelentések, elszámolások elkészítése,
– ellenőrzések esetén adatok, iratok szolgáltatása,
– folyamatos kapcsolattartás a közreműködő szervekkel

g) anyakönyvi ügyintézés

– születés, házasság, haláleset, anyakönyvezése, anyakönyvi kivonatok, másodlatok kiállítása
– névváltoztatás, névmódosítás
– állampolgársággal kapcsolatos ügyek
– apai elismerő nyilatkozattal kapcsolatos ügyek

h) testületi jegyzőkönyvek vezetése, határozat kivonatok készítése