TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00017

A kedvezményezett neve: Tabajd Község Önkormányzata

 

A projekt címe: Új óvoda épületének építése

 

A szerződött támogatás összege: 140 261 030,- Ft

 

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Projektünkben, a régi, elavult, már nem bővíthető óvoda helyett, új óvoda épület építése történik. Az óvodai létszám a két csoportszobában 45 fő marad.  A törvényi megfelelőség betartása érdekében az új óvoda épületben tornaszoba kerül kialakításra, mely a gyermekek mozgásigényének kielégítése, testi fejlődésük érdekében elengedhetetlenül szükséges, továbbá logopédiai szoba, egyéni fejlesztő szoba megléte is szükségessé vált.

Fejlesztésünk keretében új óvodai és melegítőkonyhai eszközök beszerzése is történik.

Projektünk hozzájárul a különböző Operatív Programokban kiemelten kezelendő, gazdaságfejlesztési, munkahely teremtési célokhoz is. Ugyanis, azáltal, hogy lehetőséget teremt, a szülőknek, a kisgyermekük napközbeni szakszerű, gondos és biztos elhelyezésére, ezáltal hamarabb visszatérhetnek munkájukhoz, munkahelyükhöz. Ez pedig, jobb tervezési alapot jelent térségünk mikro-, kis- és középvállalkozásainak is. Önkormányzatunk kiemelt célja településünk és ezáltal a kistérség gazdasági helyzetének, eredményeinek javítása.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.09.30.

 

A projektazonosító száma: TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00017