Kapcsolat

TABAJD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8088 Tabajd, Dózsa György u. 2.
Tel.: 22/594-330
E-mail: hivatal@tabajd.hu

Hivatal ügyfélfogadási rendje:

 • Hétfő 8.00-12.00
 • Szerda 8.00-16.00
 • Péntek 8.00-12.00

 

 


 

Polgármester

Bárányos Csaba

Tabajd község polgármesterének fogadóideje:  minden hétfő 8.00-9.00 óra között.

Előzetes bejelentkezés szükséges: (22) 594-330 vagy 594-331

 

Képviselők

 • Gazdikné Farkas Éva alpolgármester
 • Szabadhegy Judit képviselő
 • Horváth Zoltán képviselő
 • Acsai Imre  képviselő

 

Igazgatás

Kasziba Csabáné Igazgatási főelőadó, szociális ügyintéző

Cím: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltsége,
8088 Tabajd, Dózsa György u. 2.
Tel.: 22/594-330
E-mail: hivatal@tabajd.hu

Ügyfélfogadás ideje:

 • Hétfő     8.00-12.00, 13.00-16.00
 • Szerda   8.00-12.00, 13.00-16.00
 • Péntek   8.00-12.00

Pénztár:

 • Szerda   10.00-12.00, 13.00-15.00

Az igazgatási főelőadó, szociális ügyintéző feladatai:

1. szociális ügyek:

 • méltányos ápolási díj,
 • aktív korúak ellátása: rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
 • lakásfenntartási támogatás,
 • méltányos közgyógyellátás,
 • Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
 • óvodáztatási támogatás,
 • átmeneti segély, temetési segély, házasságkötési támogatás, születési támogatás
 • köztemetés,

2. lakcímrendezés

3.népességnyilvántartás

4. közterület használati ügyek intézése,

5. pénztár forgalom bonyolítása

6. Telepengedélyezés

7. birtokvédelemi ügyekkel kapcsolatos feladatok

Illetékek:(Illetékbélyegben leróva)

Általános tételű eljárási illeték : 3.000,-Ft
Hatósági bizonyítvány: 3.000,-Ft

Működési engedély iránti kérelem: 10.000.-Ft, módosítás 3.000.-Ft
Telepengedély iránti kérelem: 3.000-Ft
Szociális- és gyámügyi eljárásilletékmentes

8. Kereskedelmi tevékenység bejelentése, működési engedélyek

9. Gyümölcsfa telepítési engedélyezés

10. Testületi ülés jegyzőkönyv vezetés

11. További feladatok:

 • általános tájékoztatás az ügymenetekről
 • kérelem nyomtatványok, ügyismertetők átadása,
 • a kérelmek kitöltésében való segítségnyújtás,
 • beadványok, kérelmek átvétele,
 • tájékoztatás más államigazgatási, közszolgálati szervek elérhetőségéről.

Felettes szerv:
Jegyzői hatáskörbe tartozó eljárás esetén:
Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

Polgármesteri hatáskörbe tartozó eljárás esetén:

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

8088 Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.

 

Pénzügy

Fehér Lászlóné pénzügyi főelőadó

Cím: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltsége,
8088 Tabajd, Dózsa György u. 2.
Tel.: 22/594-317
Fax: 22/594-330
E-mail: penzugy@tabajd.hu

Ügyfélfogadás ideje:

 • Hétfő     8.00-12.00, 13.00-16.00
 • Szerda   8.00-12.00, 13.00-16.00
 • Péntek   8.00-12.00

Pénzügyi főelőadó feladata az Önkormányzat költségvetésével és pénzgazdálkodásával kapcsolatos döntés előkészítés és operatív végrehajtás. Az Önkormányzat pénzügyi folyamatainak koordinálása, számviteli és könyvviteli nyilvántartása. Vagyongazdálkodási feladatok végrehajtása, kötelezettségvállalások vezetése. Személyzeti és munkaügyi feladatok ellátása, hagyatéki ügyek intézése

Pénzügyi főelőadó feladatai:

a) Képviselő testületi- és bizottsági előterjesztések, rendelet-tervezetek készítése
– éves költségvetés
– költségvetés módosítása
– költségvetési koncepció készítése
– féléves -, éves költségvetési beszámolók előterjesztéseinek elkészítése

b) Vagyongazdálkodás
– vagyonkataszter jogszabálynak megfelelő felügyelete
– lakás és nem lakás céljára szolgáló bérleti szerződések analitikus nyilvántartása, számlázás, hátralékról értesítés kiadása

c) Pénzügyi és számviteli feladatok
– előirányzat nyilvántartás vezetése
– bank forgalom bonyolítása, könyvelése
– szerződések, szállítói és analitikus nyilvántartások vezetése
– számlázás

d) Ügyfelekkel folytatott ügyintézés
– helyi támogatások (non-profit szervezetek  támogatása), ehhez kapcsolódó pénzügyi ügyintézés (analitikus nyilvántartás vezetése a folyósított támogatásról)
– közterület használati megállapodásokkal kapcsolatos pénzügyi ügyintézés (analitikus nyilvántartás, számlázás, hátralékról az értesítések kiküldése)

e) Személyzeti és munkaügyi feladatok
– közcélú foglalkoztatással kapcsolatos feladatok

f) Pályázatkezelés

– közreműködés a pályázatok elkészítésénél, benyújtásánál,
– hiánypótlások,
– pénzügyi elszámolás, -koordináció
– támogatások lehívása,
– kötelező jelentések, elszámolások elkészítése,
– ellenőrzések esetén adatok, iratok szolgáltatása,
– folyamatos kapcsolattartás a közreműködő szervekkel

g) anyakönyvi ügyintézés

– születés, házasság, haláleset, anyakönyvezése, anyakönyvi kivonatok, másodlatok kiállítása
– névváltoztatás, névmódosítás
– állampolgársággal kapcsolatos ügyek
– apai elismerő nyilatkozattal kapcsolatos ügyek

h) testületi jegyzőkönyvek vezetése, határozat kivonatok készítése

Adóügy

Zámbó Tünde adóügyi előadó

Cím:  Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltsége,
8088 Tabajd, Dózsa György u. 2.
Tel.: 22/594-316
Fax: 22/594-330
E-mail: ado@tabajd.hu

Ügyfélfogadás ideje:

Szerda   8.00-12.00, 13.00-16.00

Az adóügyi főelőadó a Képviselő-testület által bevezetett helyi adókkal ( magánszemélyek kommunális- és iparűzési adó) valamint a központi adónemmel (gépjárműadó) és a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat végzi (bevallások feldolgozása, határozatok készítése, félévi egyenlegértesítők megküldése, befizetések könyvelése).

 • Nyilvántartása alapján kérelemre adóigazolásokat, illetve adó-és értékbizonyítványt állít ki,
 • Továbbá gondoskodik az adó és egyéb adók módjára behajtandó köztartozások behajtásáról, végrehajtásáról,
 • Gyámügyek (kk. rendezetlen családi jogállásának rendezése, apai elismerő nyilatkozat készítése)

Illetékek:

(Átutalással, vagy postai úton készpénz átutalási megbízással)

Általános tételű eljárási illeték : 3.000,-Ft
Hatósági bizonyítvány: 3.000,-Ft

Anyakönyvi szolgáltatási díjak:
Újszülött gyermek anyakönyvezéséhez a házassági anyakönyvi kivonat: illetékmentes
Haláleset anyakönyvezéséhez, születési anyakönyvezéshez,  házassági anyakönyvi kivonat: illetékmentes
Illetékek: (Illetékbélyegben leróva)
Anyakönyvi kivonat: 2.000,- Ft
Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem: 3.000,- Ft
Névviselés megváltoztatása (házassági vagy válás utáni) iránti kérelem: 5.000,- Ft
Névváltozás (Belügyminisztériumi illetékességgel): 10.000,- Ft

 

Az Adóigazgatási Iroda által kezelt bankszámlák megnevezése és száma:

11736020-15727574-10500635        Magánszemélyek kommunális adója

11736020-15727574-10500642        Vállalkozók kommunális adója számla

11736020-15727574-10500659        Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla

11736020-15727574-10500666        Iparűzési adó beszedési számla

11736020-15727574-10500673        Bírság beszedési számla

11736020-15727574-10500680        Késedelmi pótlék számla

11736020-15727574-10500697        Talajterhelési díj beszedési számla

11736020-15727574-10500707        Idegen bevételek elszámolási számla

11736020-15727574-10500738        Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó számla

11736020-15727574-10500745        Egyéb bevételek elszámolási számla

11736020-15727574-10500752        Gépjárműadó beszedési számla

Fontos! Átutaláskor tüntessék fel az adózó nevét, adóazonosító jelét, vállalkozás esetén adószámát.

 

Felettes szerv:

Fejér Megyei Kormányhivatal

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

 

Gépjárműadóval kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Adózók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az év közben értékesített gépjárművek tulajdonjog változását mind az eladónak, mind a vevőnek be kell jelentenie az Okmányirodánál. Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az eladó a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a szerződés megkötésének időpontját követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a vevőt kell az adó alanyának tekinteni.

Amennyiben sem az eladó, sem a vevő nem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, akkor az eladót kell továbbra is az adó alanyának tekinteni.

Kérjük Önöket, hogy ha a bejelentési kötelezettségüknek még nem tettek eleget, akkor ezt december 31-ig az Okmányirodában pótolják.

Védőnő

Harmath Klaudia

06-70-450-8741

vedonotabajd@gmail.com