Adó

Tokodiné Németh Mónika Márta adóügyi ügyintéző

Cím:  Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltsége,
8088 Tabajd, Dózsa György u. 2.
Tel.: 22/594-316
Fax: 22/594-330
E-mail: ado@tabajd.hu

Ügyfélfogadás ideje:

Szerda   8.00-12.00, 13.00-16.00

Az adóügyi főelőadó a Képviselő-testület által bevezetett helyi adókkal ( magánszemélyek kommunális- és iparűzési adó) valamint a központi adónemmel (gépjárműadó) és a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat végzi (bevallások feldolgozása, határozatok készítése, félévi egyenlegértesítők megküldése, befizetések könyvelése).

 • Nyilvántartása alapján kérelemre adóigazolásokat, illetve adó-és értékbizonyítványt állít ki,
 • Továbbá gondoskodik az adó és egyéb adók módjára behajtandó köztartozások behajtásáról, végrehajtásáról

Az Adóigazgatási Iroda által kezelt bankszámlák megnevezése és száma:

 • Iparűzési adó beszedési számla: 11736020-15727574-10500666
 • Gépjárműadó beszedési számla: 11736020-15727574-10500752
 • Magánszemély kommunális adó számla: 11736020-15727574-10500635
 • Késedelmi pótlék számla: 11736020-15727574-10500680
 • Talajterhelési díj számla: 11736020-15727574-10500697
 • Eljárási illeték számla: 11736020-15727574-10500659
 • Bírság számla: 11736020-15727574-10500673
 • Idegen bevétel számla: 11736020-15727574-10500707
 • Termőföld bérbeadás számla: 11736020-15727574-10500738
 • Egyéb bevételek számla: 11736020-15727574-10500745

Fontos! Átutaláskor tüntessék fel az adózó nevét, adóazonosító jelét, vállalkozás esetén adószámát.

Felettes szerv:

Fejér Megyei Kormányhivatal

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Gépjárműadóval kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Adózók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az év közben értékesített gépjárművek tulajdonjog változását mind az eladónak, mind a vevőnek be kell jelentenie az Okmányirodánál. Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az eladó a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a szerződés megkötésének időpontját követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a vevőt kell az adó alanyának tekinteni.

Amennyiben sem az eladó, sem a vevő nem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, akkor az eladót kell továbbra is az adó alanyának tekinteni.

Kérjük Önöket, hogy ha a bejelentési kötelezettségüknek még nem tettek eleget, akkor ezt december 31-ig az Okmányirodában pótolják.

Kérelmek, nyomtatványok

Kérelem – magánszemélyek kommunális adója mentesség közmű nélküli telekre

Adatlap fizetési könnyítésre
Bejelentkezés – változásbejelntés
2016 magánszemélyek kommunális adója
Helyi iparűzesi adó bevallás főlap
Helyi iparűzesi adó bevallás “g” lap
Helyi iparűzesi adó bevallás “h” lap
Helyi iparűzesi adó adóelőleg kiegeszítés feltöltés
Hipa ideiglenes bevallás
Kérelem adó- és értékbizonyítvány készítéséhez
Kérelem adóigazolás kiadására
Túlfizetés rendezése